Εκδρομή σε Βυζαντινές εκκλησίες του Αμαρίου

Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

Ξεκινώντας από Ρέθυμνο θα πάρουμε τον επαρχιακό δρομο Αμαριου  πρώτη στάση στης Πρασσες για φωτο μετα στον Άγιο Ιωάννη 13ο μ.Χ. στο Γερακαρι  θα συνεχίσουμε για το Νεφς Αμάρι στην Κερα Παναγία 13ο μ.Χ. μετά σταματήσουμε στην Σχολή Ασωμάτων και στην εκκλησία Αγία Παρασκευή13ο μ.Χ. κατόπιν θα πάμε και στην Παναγία στο Θρόνος 14ου μ.Χ. μπορούμε να σταματήσουμε στους Αποστόλους για ένα γεύμα, επιστροφή Ρέθυμνο.

Οι εκδρομές είναι ενδεικτικές και μπορούν να διαμορφωθούν αναλόγως.